Naag ninkii dhabi yaqaan, ee garan haloo daayo

Siilka ninkii dhinbilin yaqaan, ee garan haloo daayo

Naas ninkii darbaxi yaqaan, ee garan haloo daayo

Barida ninkii dheelin yaqaan, ee garan haloo daayo

Dhexda ninkii caburin yaqaan, ee garan haloo daayo

Afka ninkii ka dhabi yaqaan, ee garan haloo daayo

Jilbaha ninkii u dhigi yaqaan, ee garan haloo daayo

Soo gurguuro ninkii ku dhihi yaqaan, ee garan haloo daayo

Jilbaha iyo qoorta ninkii is dhajin yaqaan, ee garan ha loo daayo

Dhalfada ninkii meel dheer gayn kara, ee garan ha loo daayo

Minka ninkii garaaci kara, ee garan ha loo daayo

Dhawaaq ninkii ka keeni kara, ee garan ha loo daayo

Us naayaa ninkii dhihi yaqaan, ee garan ha loo daayo

Cadaab ninkii tusi yaqaan, ee garan haloo daayo

Ilamada ninkii ka daadin yaqaan, ee garan haloo daayo

Dhillo ninkii adoonsan yaqaan, ee garan haloo daayo

Dumar ninkiii xanuujin yaqaan, ee garan haloo daayo

Naago, nin wacan baa yaqaan oo garane ha loo daayo